Tillgänglighet är för alla

Introduktion - Grundläggande förståelse


Tillgänglighet handlar om att göra det lättare för alla att använda webbplatser. Genom att sträva efter en design som är för alla blir webbplatsen mer användarvänlig för ALLA användare. Tekniken ska inte vara ett problem, det bör vara lösningen.

För att uppnå bästa möjliga tillgänglighet finns det en uppsättning internationella riktlinjer som kallas Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Det är viktigt att följa dessa riktlinjer då dessa riktlinjer är en del av lagstiftningen i många länder. Best practice är att följa WCAG 2.0 nivå AA. Detta innebär att vi måste uppfylla alla krav på nivå A och alla krav på nivå AA.

Hur gör man?

WAI-ARIA

Ett bra sätt att ge bättre tillgänglighet när den används korrekt. Huvudsyftet är att förbättra HTML för att ge mer information till användare med hjälpmedel när de interagerar med webbplatsen.

Läs mer om WAI-ARIA här. (New window)

Kod kvalité

Att man håller sig till en HTML- och CSS-standard. Genom att använda rätt kod och typer av element kan innehållet på en sida uppfattas även för användare som inte kan se eller höra - detta genom att screen readers kan läsa vilken typ av element text är skapad inom, t,ex. article, quote med flera. Innehållet blir också mer robust och möjligt att anpassa efter olika användares behov, och det hjälper hjälpmedel att tolka koden och kommunicera informationen korrekt till användaren. Detta har den extra fördelen att förbättra SEO-prestanda, men det är främst viktigt för många funktionshindrade användare.

Färg

Färg är ett bra sätt att indikera betydelse. Röd färg uppfattas som viktig (fel eller varning) i många kulturer. Blåfärgad text uppfattas ofta som länkad. Men du kan inte bara lita på att användare ser färg eller förstår dess mening. Därför bör du alltid använda något mer än färg. Länkar kan understrykas eller ha en ikon. Felmeddelanden bör ha en rubrik och kanske en ikon. Diagram kan ha ett mönster som kompletterar färgen.
 

Felmeddelande och notiser

När fel uppstår bör det finnas en tydlig indikation på var felet orsakas, vad felet är och hur det kan åtgärdas. Slutligen, när det är möjligt, bör upptäckta fel göras tillgängliga för ändring innan slutlig inlämning, eller en inlämning bör vara reversibel.

Html struktur, headlines

En annan viktig del är att strukturen på en webbsida möjliggör korrekt identifiering med olika hjälpverktyg. Detta innebär ofta att koden ska sättas in på ett visst sätt för att säkerställa korrekt identifiering. Huvudregeln här är att använda lämpligt HTML-element.

Användandet av Keyboard

Inte alla användare kan eller vill använda en mus. Syftet med detta avsnitt är att säkerställa att användare kan komma åt webbplatsen oavsett vad de gör. Vissa användare måste använda ett tangentbord, bland andra blinda användare med stationära datorer. Andra vill använda en pekskärm eller talinmatning. Även om WCAG idag endast innehåller tangentbordstillgång, kommer framtida versioner att inkludera både touch- och talstyrning. Utvecklare måste se till att gränssnittet fungerar oavsett ingångsenhet.

Länkar

Länkar ska tydligt informera användaren om den sida som länken leder till. All information som en person behöver veta om en länk ska finnas i länktexten, som formatet om det går till ett dokument, om det går till en annan webbsida och så vidare.

Användandet av Modals

Modals windows används mycket. Här är det några saker att tänka på när det gäller tillgänglighet. När du använder tangentbord eller hjälpmedel kommer det att bli enorma problem, till exempel om fönstret inte placeras i koden direkt efter knappen eller länken som utlöste dem.

Navigation

Navigeringen på webbplatsen ska vara lätt att förstå av användarna. Det bör uppträda konsekvent och oväntade åtgärder bör inte ske.

Ljud

Ljudet ska inte spelas automatiskt på en sida. Det kan vara störande för användaren, och de kanske inte vet hur man stänger av den eller varifrån den kommer.

Tabeller

Tabeller är ett bra sätt att visa information. Men tabeller måste kodas på ett visst sätt för att alla användare ska få informationen. Använd korrekta tabeller för datatabeller medför rad- och kolumnrubriker i tabellen.

Text

Textens komplexitet bör hållas så enkel som möjligt. Det måste också vara möjligt för användare att ändra storlek på texten. Förkortningar och ovanliga ord bör undvikas när det är möjligt och förklaras när inte. Se till att det inte finns för många tecken per rad.

Filmklipp

Om vi arbetar med videor, måste vi också göra bildtexter av den hörande informationen i den videon, för att möjliggöra förståelse av innehållet oavsett hörselförmåga. Om möjligt och om innehållet är viktigt, bör videoklippets innehåll också vara tillgängligt på teckenspråk.